Green Agro Trade

Polityka prywatności

Informacje i dostęp do danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest GREENAGROTRADE Janusz Ufnarski z siedzibą w Legionowie.

 W kwestiach dotyczących RODO prosimy o kontakt pod mailem: biuro@greenagrotrade.eu.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B bądź a lub c lub d lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (podstawa przetwarzania danych uzależniona jest od indywidualnego stosunku prawnego łączącego administratora z osobą, której dane dotyczą).

Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych łączących administratora z osobą, której dane osobowe dotyczą bądź wykonanie obowiązku ustawowego lub dokonanie określonych czynności, na które w indywidualnej sprawie wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą lub realizacja uzasadnionego interesu administratora.

Scroll to Top